Giá như ai đó biết được tôi yêu ai đó nhiều lắmLoading...


Giá như ai đó biết dk tôi yêu ai đó nhiều lắm.
Giá như ai đó hiểu dk tôi cần ai đó biết nhường nào.

Mắt muốn ngủ nhưng lòng luôn thao thức
Tim muốn quên nhưng tâm trí nhớ hoài
Chân muốn bước nhưng đầu luôn ngoảnh lại
Tự biết phải xa nhưng sao cứ muốn gần.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét