Em đã cố gắng mạnh mẽ trong thời gian quá dàiLoading...


Em đã cố gắng mạnh mẽ trong thời gian quá dài.
- Đã có lúc Em ước:
Những lúc Em đang khóc Anh đến bên Em và nói:"Đừng khóc, Anh đau!"
- Nhưng thật ra thì luôn chỉ có Em . . . tự khóc rồi tự lau nước mắt! :’)

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét