Đem chân lý vào nơi lỗi lầmLoading...


Đem YÊU THƯƠNG vào nơi OÁN THÙ .
Đem THA THỨ vào nơi LĂNG NHỤC .
Đem AN HÒA vào nơi TRANH CHẤP .
Đem CHÂN LÝ vào nơi LỖI LẦM .
Đem ÁNH SÁNG vào nơi TỐI TĂM .
Đem AN ỦI vào nơi U SẦU .


Vì chính khi THA THỨ .
Là khi được THA THỨ .
Chính lúc QUÊN MÌNH .
Là lúc tìm lại BẢN THÂN .

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét