Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Cuối cùng thì không có gì là hoàn toàn thuộc về mình

Loading...

Cuối cùng thì không có gì là hoàn toàn thuộc về mình, kể cả những thói quen vốn tưởng chỉ của hai người với nhau, cũng mang đi cho người thứ ba được.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: