Cớ sao em lại kute thế này :)Loading...


- Cuộc đời lắm cảnh éo le. Cớ sao em lại kute thế này :)
- Cuộc đời thật lắm thiên tài. Cớ sao anh lại đẹp trai thế này :D
- Hừ!!! Cuộc đời đau khỏ triền miên. Đi đâu cũng gặp lũ điên thế này. :D

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét