Có bao nhiêu tình cảm là thật?Loading...


* Muốn có một tình yêu ...
...Mà lâu lâu ai nhìn vô cũng bật ngửa ...
..."Trời đất ơi, tụi nó chưa chia tay à ?"
* Muốn yêu 1 người mà thời gian
tính bằng năm ...
...Và kéo dài đến khi cưới ...
...Kết thúc đến khi chết ...
...Và bắt đầu lại ở thế giới bên kia...
* Muốn một tình yêu đơn giản
nhưng hạnh phúc..


MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét