Chưa sẵn sàng thì đừng tự làm mình tổn thương...Loading...


- Tình yêu : chạm vào nó , sẽ rất đau , sẽ chảy máu , sẽ rất rát ..
- Vậy nên , chỉ ngắm và đừng chạm ^^
- Chưa sẵn sàng thì đừng tự làm mình tổn thương hay người khác tổn thương !
- Đơn giản vì : khi bắt đầu sẽ có kết thúc ...

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét