Chú cứ yên tâm ra đi vì tổ quốc nhéLoading...


Chà, khẩu khí quá: "Chú chỉ cần đi nghĩa vụ thôi còn người yêu ở nhà cứ để anh lo". Đảm bảo sau khi đi nghĩa vụ về người yêu bác em chăm lo cho chu đáo luôn không phải nghĩ ... :D

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét