Chợt Nhận ra . . .Loading...


Chợt Nhận ra . . . : )
- Người Duy Nhất mà mình có thể dựa
vào tronq lúc Hụt Hẫnq . . .
- Lại Chính là Bản Thân mình . : )
- Tay Trái sẽ An ủi .
- Tay Phải Khẽ Gạt đi Nước Mắt .
- Chăn sẽ Ôm lấy Mình .
- Gối sẽ cho Mượn Vai để Khóc .
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi


MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét