Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Chờ đợi

Loading...

Không phải số năm chờ đợi làm nên một người chờ đợi giỏi, sống như thế nào trong lúc chờ đợi mới là điều cốt yếu
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: