Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Đa số chúng ta chỉ nổi giận với người mà mình có cảm giác an toàn

Loading...

Đa số chúng ta chỉ nổi giận với người mà mình có cảm giác an toàn .
Vì trong tiềm thức ta luôn nghĩ rằng dù có thế nào đi chăng nữa, thì đối phương cũng sẽ không rời bỏ ta mà đi !
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: