Đa số chúng ta chỉ nổi giận với người mà mình có cảm giác an toànLoading...


Đa số chúng ta chỉ nổi giận với người mà mình có cảm giác an toàn .
Vì trong tiềm thức ta luôn nghĩ rằng dù có thế nào đi chăng nữa, thì đối phương cũng sẽ không rời bỏ ta mà đi !

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét