Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Đã có lúc em định thôi không yêu anh nữa...

Loading...

Đã có lúc E định thôi không yêu A nữa
- Nhưng E nhận ra rằng ...
* Ngay cả trong mơ E vẫn không làm được
* Đừng để đánh mất hạnh phúc rồi mới bắt đầu đi tìm lại !
Đã có lúc E định thôi không yêu A nữa
- Nhưng E nhận ra rằng ...
* Ngay cả trong mơ E vẫn không làm được
* Đừng để đánh mất hạnh phúc rồi mới bắt đầu đi tìm lại !
* Đừng để một người ra đi rồi mới mong họ đừng biến mất
Hôm nay yêu anh nhiều hơn hôm qua và chắc chắn sẽ không bằng ngày mai.. :)
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: