Vứt bỏ những thứ không đángLoading...


Phàm là con người ai chả có vết, người thông minh thì khéo che đậy làm cho vết mờ đi, còn người si thì cứ làm vết đã sâu nay lại còn sâu hơn!!!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét