Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Vứt bỏ những thứ không đáng

Loading...

Phàm là con người ai chả có vết, người thông minh thì khéo che đậy làm cho vết mờ đi, còn người si thì cứ làm vết đã sâu nay lại còn sâu hơn!!!
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: