Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Và em gờ đã khác

Loading...

Em làm gì còn nước mắt,
Mà họ cứ thắc mắc "vì sao em hay cười"
Nước mắt cạn, hạnh phúc vỡ tan
Và em giờ đã khác.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: