Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Đúng và Sai

Loading...

Khi tôi đúng thì chả ai biết nhưng khi tôi sai ai cũng bới vết. Tại sao con người lại không thể mở rộng tâm lòng vị tha...
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: