Đúng và SaiLoading...


Khi tôi đúng thì chả ai biết nhưng khi tôi sai ai cũng bới vết. Tại sao con người lại không thể mở rộng tâm lòng vị tha...

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét