Đừng dựa dẫm vào bất kì aiLoading...


Trong cuộc sống này chúng ta không nên mong chờ vào ai đó quá mức mà chúng ta hay cố gắng tự phấn đấu tất cả bằng chính năng lực của bản thân mình.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét