Tự tin vào chính mìnhLoading...


Bạn phải biết, người ta đánh giá bạn dựa vào cách bạn tự đánh giá mình:
- Bạn tự thương hại mình thì người ta cũng sẽ đáp trả bằng sự thương hại.
- Bạn đủ tự tin thì người ta đáp trả bằng sự kính trọng.
- Bạn sa ngã thì đa số thiên hạ sẽ tỏ ra khinh bỉ bạn.

(St)

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét