Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Tự tin vào chính mình

Loading...

Bạn phải biết, người ta đánh giá bạn dựa vào cách bạn tự đánh giá mình:
- Bạn tự thương hại mình thì người ta cũng sẽ đáp trả bằng sự thương hại.
- Bạn đủ tự tin thì người ta đáp trả bằng sự kính trọng.
- Bạn sa ngã thì đa số thiên hạ sẽ tỏ ra khinh bỉ bạn.

(St)
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: