Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Trò chơi nào cũng có lúc kết thúc...

Loading...

Lại Không Ngủ Được ....
Trằn Trọc Suốt Canh Thâu ...
Đời Thật Có Là ...
Có Lắm Lúc Cũng Như ....
Những Câu Chân Ngôn Này ...!!!!
" TRÒ CHƠI NÀO CŨNG CÓ LÚC KẾT THÚC...
ẢO TƯỞNG NÀO CŨNG CÓ LÚC VỠ TAN ... "
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: