Trăm Hoa đẹp không bằng '' Hoa mình thích ''Loading...


Trăm Hoa đẹp không bằng '' Hoa mình thích ''
..... Trăm người đẹp ,không bằng '' Người mình yêu '' .....
Nếu là bạn .....đừng phân chia '' Giai Cấp ''.....
..... Nếu là tình ....đừng phân biệt '' Giàu Sang ''......

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét