Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Trăm Hoa đẹp không bằng '' Hoa mình thích ''

Loading...

Trăm Hoa đẹp không bằng '' Hoa mình thích ''
..... Trăm người đẹp ,không bằng '' Người mình yêu '' .....
Nếu là bạn .....đừng phân chia '' Giai Cấp ''.....
..... Nếu là tình ....đừng phân biệt '' Giàu Sang ''......
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: