Tội tình gì...Loading...


Nước tràn ly. . .
. . .không thể hốt lại
Người đi rồi. . .
. . .không quay lại nữa đâu
Người ra đi. . .
. . .vì người thay đổi
Tội tình gì. . .
. . .mà ta phải khổ đau

Cafe đắng - bỏ đường thì ngọt !
Tình đắng rồi - bỏ cuộc là xong

Mất đi niềm tin vào cuộc sống. Nỗi buồn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của họ.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét