Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Tôi sợ khi bạn nói yêu tôi

Loading...

BẠN nói BẠN yêu mưa, 
….. rồi vội vàng bung ô khi mưa rơi!!! 
BẠN nói yêu Mặt Trời, .. rồi trú râm lúc trời nắng!! 
BẠN nói yêu gió lắm, …. rồi cài chặt then cửa mỗi khi gió về!!! 
Thế nên TÔI sợ … khi BẠN nói ………….yêu TÔI!!!

Em yêu anh theo cách riêng của cỏ Kiên nhẫn mọc lên và xanh đến kiệt cùng Anh yêu em theo cách riêng của gió Nhẹ nhàng đến rồi lại thoáng đi mau Dù cỏ úa trong một ngày nắng cháy, Vẫn vươn mình theo gió muốn bay đi …
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: