Tôi muốn đi tèLoading...


Hình ảnh một thanh niên bị kẹt cứng trong biển người thế này mà lại đang muốn đi tè thì sẽ phải làm sao đây ?

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét