Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Tôi chỉ có một mình

Loading...

Tôi chỉ có một mình,
nhưng tôi vẫn là một con người;
tôi không thể làm tất cả mọi thứ;
nhưng tôi vẫn có thể làm một điều gì đó.
Và bởi vì tôi không thể làm tất cả mọi thứ nên tôi sẽ không từ chối bất cứ việc gì mà tôi có thể.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: