Tỉnh ngộ trần gian cảnh mộng hoaLoading...


Tỉnh ngộ trần gian cảnh mộng hoa ,
Thân này bao kiếp mãi dần dà .
Lên lên , xuống xuống không ngừng nghỉ ,
Tỉnh tỉnh , mê mê biết mấy a !
Danh lợi chung quy trò nước chảy .
Tài tình thôi cũng bóng chiều sa ...
Quay mình trở lại , về quê cũ ,
Thắp đuốc quang minh thấy rõ ràng .

ST

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét