Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Tình cha con

Loading...

Bức ảnh ghi lại cảnh, một người con (khoảng 42 tuổi) đang gắp từng miếng bún nhẹ nhàng đưa lên miệng cho cha mình ăn, tại điểm dừng xe Bù Đăng (Bình Phước, Việt Nam).
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: