Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Tất cả vì chúng con!

Loading...

Với con tình yêu của ba mẹ là tài sản quý giá nhất mà không vàng bạc nào có thể mua được. Ba mẹ đã hi sinh tất cả mọi thứ để con được nên người.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: