Cuộc sống ngắn ngủi giận nhau, ganh ghét nhau để làm gì? Hãy tha thứ cho nhau để cuộc sống tinh thần của ta thêm màu hồng nhé.

Tạp tha thứ

Loading...

Cuộc sống ngắn ngủi giận nhau, ganh ghét nhau để làm gì? Hãy tha thứ cho nhau để cuộc sống tinh thần của ta thêm màu hồng nhé.
Loading...

0 nhận xét: