"Chúng sanh là Phật chưa giác ngộ; Phật là chúng sanh đã giác ngô"Loading...


CHÚNG SANH GIẢ,VỊ NGỘ CHI PHẬT;
PHẬT GIẢ,DĨ NGỘ CHI CHÚNG SANH.
"Chúng sanh là Phật chưa giác ngộ;
Phật là chúng sanh đã giác ngô".

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét