Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

"Chúng sanh là Phật chưa giác ngộ; Phật là chúng sanh đã giác ngô"

Loading...

CHÚNG SANH GIẢ,VỊ NGỘ CHI PHẬT;
PHẬT GIẢ,DĨ NGỘ CHI CHÚNG SANH.
"Chúng sanh là Phật chưa giác ngộ;
Phật là chúng sanh đã giác ngô".
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: