Rất khó để quên một người xa lạLoading...


Đồng ý là...
- ...Không có "người này" thì có "người
khác"
- Nhưng...
- Quan trọng là đi với "người khác" có
được cảm
giác như "người này" hay không ?
- Thật dễ dàng làm quen với ... 1 người
xa lạ..
- Nhưng...
- Thật khó để quên đi 1 người xa lạ đã
từng quen....


MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét