Quản chi miệng đờiLoading...


Chuyện mình dấu ngược, dấu xuôi,
Chuyện người vạch lá tìm sâu ích gì?
Sửa mình tánh vụng nên thi,
Dở thành ra tốt, quản chi miệng đời!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét