Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Phải có nghị lực vững vàng

Loading...

Phải có nghị lực vững vàng và tâm nhẫn nại, đó là bí quyết của thành công. Sự thành tựu càng lớn thì càng phải có tâm nhấn nại.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: