Phải có nghị lực vững vàngLoading...


Phải có nghị lực vững vàng và tâm nhẫn nại, đó là bí quyết của thành công. Sự thành tựu càng lớn thì càng phải có tâm nhấn nại.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét