Đơn giảnLoading...


Một lời "TẠM BIỆT"... ... Đơn giản ... Khiến ta "KHÓC".
Một lời "CHIA TAY"... .... Đơn giản ... Khiến ta "ĐAU".
Một lời "NÓI DỐI"... ... Đơn giản ... Khiến ta "HẬN".
Một lời "THÚ NHẬN"... ... Đơn giản ... Khiến ta "THA THỨ".
...và...
Một người "ĐƠN GIẢN" khiến ta "YÊU"

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét