Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Đơn giản

Loading...

Một lời "TẠM BIỆT"... ... Đơn giản ... Khiến ta "KHÓC".
Một lời "CHIA TAY"... .... Đơn giản ... Khiến ta "ĐAU".
Một lời "NÓI DỐI"... ... Đơn giản ... Khiến ta "HẬN".
Một lời "THÚ NHẬN"... ... Đơn giản ... Khiến ta "THA THỨ".
...và...
Một người "ĐƠN GIẢN" khiến ta "YÊU"
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: