Đời người có khổ có vui thì mới đầy đủLoading...


"Đời người có khổ có vui thì mới đầy đủ, đời người có được có mất thì mới công bằng, đời người có sinh có tử thì mới tự nhiên, đời người có thành có bại thì mới hợp lẽ"
(trích Phật Quang thái căn đàm).
(ST)

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét