Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Đời người có khổ có vui thì mới đầy đủ

Loading...

"Đời người có khổ có vui thì mới đầy đủ, đời người có được có mất thì mới công bằng, đời người có sinh có tử thì mới tự nhiên, đời người có thành có bại thì mới hợp lẽ"
(trích Phật Quang thái căn đàm).
(ST)
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: