Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Đôi khi tình bạn còn lãng mạng hơn cả tình yêu

Loading...


"_Muốn có đứa bạn thân là con
trai...!!!
Để khi chán:
- Đi đâu chơi hông, chở cho!
Khi có chuyện buồn:
- Vai nè! Dựa dô, rồi kể tao nge!
Khi khóc:
- Áo nè, lau nước mắt đi ! Đừng
chùi mũi dô, nghe
má ...!!!
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: