Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Nhớ nhé..

Loading...

Nhớ nhé..
.Đừng chọn vẻ bề ngoài. . .!!. . .
*. . .Vì. . . nó có thể là giả
dối. ..!!. . .
*. . .Đừng chọn vật chất. ..!!. . .
*. . . Vì . . . nó có thể sẽ mất đi. ..!!
~ . . .
*. . . Hãy chọn tấm lòng. ..!!~. . .
*. . .Vì. . . nó sẽ mang lại hạnh
phúc. .
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: