Nhớ nhé..Loading...


Nhớ nhé..
.Đừng chọn vẻ bề ngoài. . .!!. . .
*. . .Vì. . . nó có thể là giả
dối. ..!!. . .
*. . .Đừng chọn vật chất. ..!!. . .
*. . . Vì . . . nó có thể sẽ mất đi. ..!!
~ . . .
*. . . Hãy chọn tấm lòng. ..!!~. . .
*. . .Vì. . . nó sẽ mang lại hạnh
phúc. .

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét