Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Người ngạo muốn cao – Ta cúi xuống

Loading...

Người ngạo muốn cao – Ta cúi xuống .
Lấy gì đo... ? Lạc lõng giữa đời .
Nghểnh cổ cao, nhìn lâu sẽ mỏi .
Ắt phải cúi đầu. Ta lại sánh đôi.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: