Người ngạo muốn cao – Ta cúi xuốngLoading...


Người ngạo muốn cao – Ta cúi xuống .
Lấy gì đo... ? Lạc lõng giữa đời .
Nghểnh cổ cao, nhìn lâu sẽ mỏi .
Ắt phải cúi đầu. Ta lại sánh đôi.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét