Muốn hái hoa phải có tàiLoading...


Hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai
Muốn hái hoa đẹp ta phải có tài
Bất tài vô dụng vô phương hái
Không khéo hoa hồng đâm đứt tay.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét