Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Loading...

Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Người đói ta cho 1 bữa ăn, người lạnh ta cho 1 chiếc áo...điều đó đã là một ân hệu lớn ....
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: