Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Mảnh đất trong khu vườn tâm

Loading...

Giác Ngộ - Niềm tin là cơ sở của mọi tôn giáo, nhưng trong đạo Phật, niềm tin phải đi đôi với nhận thức đúng đắn. Niềm tin trong đạo Phật là chánh tín, tức niềm tin đó phải chơn chánh, có chánh kiến.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: