Lòng ngườiLoading...


"Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người . Lòng người trăm bể ngàn tên, thẳm sâu vót nhọn vươn lên chực chờ

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét