Lời dặn của mẹLoading...


Ông cha ta với kinh nghiệm sống của mình đã kết luận là : “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Tâm của ta tốt thì mọi người sẽ cảm nhận được nét đẹp của ta từ tận trong tâm.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét