Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật

Loading...

SỐ MỆNH của anh sẽ là CUỘC ĐỜI của anh... và... KHÔNG CÓ TÔN GIÁO NÀO CAO TRỌNG HƠN SỰ THẬT!
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: