Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự ThậtLoading...


SỐ MỆNH của anh sẽ là CUỘC ĐỜI của anh... và... KHÔNG CÓ TÔN GIÁO NÀO CAO TRỌNG HƠN SỰ THẬT!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét