Không đau khổ lấy chi làm chất liệuLoading...


Không đau khổ lấy chi làm chất liệu .
Không buồn thương sao biết chuyện con người .
Không nghèo đói làm sao thi vị hóa .
Không lang thang sao biết gió mưa nhiều !

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét