Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Không đau khổ lấy chi làm chất liệu

Loading...

Không đau khổ lấy chi làm chất liệu .
Không buồn thương sao biết chuyện con người .
Không nghèo đói làm sao thi vị hóa .
Không lang thang sao biết gió mưa nhiều !
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: