Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Không ai có quyền chọn cho mình một nơi sinh ra và chết đi

Loading...

Không ai có quyền chọn cho mình một nơi sinh ra và chết đi. Nhưng có quyền chọn cho mình một cách sống hướng thiện hay tội lỗi.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: