Không ai có quyền chọn cho mình một nơi sinh ra và chết điLoading...


Không ai có quyền chọn cho mình một nơi sinh ra và chết đi. Nhưng có quyền chọn cho mình một cách sống hướng thiện hay tội lỗi.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét