Hiện tại - Tương lai - Quá khứLoading...


- Khi bạn thất vọng, bạn đang sống với quá khứ.
- Khi bạn lo lắng, bạn đang sống với tương lại.
- Khi bạn bình an, bạn đang sống với hiện tại

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét