Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Hiện tại - Tương lai - Quá khứ

Loading...

- Khi bạn thất vọng, bạn đang sống với quá khứ.
- Khi bạn lo lắng, bạn đang sống với tương lại.
- Khi bạn bình an, bạn đang sống với hiện tại
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: