Heo xinh dạy cách sốngLoading...


Ghét nhất câu:
Thiếu anh em không thể sống được.
Thiếu em anh không thể sống được.

Với mình... Chỉ có thiếu ăn thì mới không thể sống đước :D

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét