Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Hãy đóng lại một vài cảnh cửa

Loading...

Hãy đóng lại một vài cánh cửa. Không phải vì lòng kiêu hãnh, thiếu khả năng hay sự ngạo mạn, mà đơn giản vì những cánh cửa đó không còn dẫn đến nơi nào cả ...
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: