Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Hãy luôn là người quyết định

Loading...

Dù quyết định đó sau này là đúng hay sai thì đó cũng là sự lựa chọn của bạn và quan trọng hơn nữa, khi bạn tự quyết định được cuộc sống và tình yêu của mình, tức là bạn đang biết mình muốn và cần gì, bạn sẽ không bao giờ phải sống trong hai chữ: “Giá như…”

Sưu tầm
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: