Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Hãy biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc

Loading...

Đừng bao giờ:
- Im lặng ...
- Không trả lời...
- Hoặc trả lời cộc lốc!
Với những tin nhắn của người yêu thương bạn...
Vì có thể một ngày...
Bạn sẽ không còn những tin nhắn yêu thương để đọc nữa.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: