Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt

Loading...

‎- Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt …
… Nhưng người ta lại đặt nó ra xa
- Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa …
… Nhưng người ta tự nhiên biến nó thành xa xỉ
- Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ …
… Chỉ cần Yêu và kiên nhẫn Đợi Chờ.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: