Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắtLoading...


‎- Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt …
… Nhưng người ta lại đặt nó ra xa
- Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa …
… Nhưng người ta tự nhiên biến nó thành xa xỉ
- Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ …
… Chỉ cần Yêu và kiên nhẫn Đợi Chờ.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét